Linker til viktige kryptosider

Linker til viktige infosider og sider man kjøper og selger kryptovalutaer

Coinbase.com 

https://coinmarketcap.com

Binance.com

https://bitcointalk.org/

https://www.ethereum.org/

https://twitter.com 

CCN.com